Medicintilskud


Det er Lægemiddelstyrelsen, der beslutter, hvilken medicin sygesikringen giver tilskud til.

Sygesikringen giver tilskud til mange typer medicin (generelt tilskud), men der findes også medicin, som kun er tilskudsberettiget i særlige tilfælde.

I nogle tilfælde er det tilstrækkeligt, at recepten er påtegnet “Tilskud” (klausuleret tilskud). I andre tilfælde skal din læge søge Lægemiddelstyrelsen om et individuelt tilskud, hvis du skal have tilskud.
Tilskuddets størrelse afhænger af dine samlede årlige udgifter til tilskudsberettiget medicin, før tilskuddet er trukket fra.

Jo større udgifter inden for en periode på 1 år, jo større bliver din tilskudsprocent.

Tilskudsprocenten afhænger af, om du er over eller under 18 år gammel ved starten af din tilskudsperiode.

Tilskud til personer Tilskud til personer
før tilskud er trukket fra over 18 år under 18 år
0 – 965 kr. 0% 60%
965 – 1.595 kr. 50% 60%
1.595 – 3.455 kr. 75% 75%
Over 3.455 kr. 85% 85%
Personer over 18 år: Over 18.688 kr. 100%
(egenbetaling= 4.030 kr.)
Personer under 18 år: Over 22.968 kr. 100%
(egenbetaling= 4.030 kr.)

Dit tilskudsår starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin og slutter 1 år efter denne dato.

Et nyt tilskudsår starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin efter dit forudgående tilskudsår er udløbet.

læs også