Apotekets servicemål

For at sikre den bedst mulige oplevelse som bruger af Aars Apotek og Aalestrup Apotek, søger vi for at leve op til vores servicemål, som du kan finde her. Seneste målinger er udført pr. uge 2/2018.

Servicemål Efterlevelse af servicemål
Ventetid Vi ønsker at betjene vores kunder hurtigst muligt, men ønsker også forståelse for, at god rådgivning kan tage tid. Målet er at have en gennemsnitlig ventetid på under 5 minutter. Det er vores hensigt, at kun få kunder risikerer at vente mere end 10 minutter. I orden.

Den gennemsnitlige ventetid var 2:03 min. Kun 0,6% ventede mere end 5 minutter

Rådgivning til kunder i skranken Vi ønsker at invitere alle kunder til dialog uanset ærinde på apoteket, og alle kunder får tilpasset rådgivning på baggrund af systematisk behovsafdækning, og vi tilstræber, at mindst 90 % af vore kunder modtager rådgivning. Apoteket følger Danmarks Apotekerforenings sektorkrav for skrankerådgivning  

 

I orden

Rådgivning til forsendelseskunder Det er muligt at få telefonisk kontakt med faguddannet personale i hele apotekets åbningstid. Forsendelseskunder tilbydes rådgivning i samme grad som kunder i skranken. Der kan endvidere opnås online rådgivning på apoteket.dk  

I orden

Rådgivning til kunder der får dosispakket medicin Kunder, der får dosispakket medicin, inviteres til dialog og tilbydes rådgivning i samme grad som andre kunder i skranken og forsendelseskunder. Første gang kunden modtager dosispakket medicin, udleveres: kundebrochure, kopi af doseringskort, indlægssedler efter behov til de ordinerede lægemidler samt opbevaringsæske til dosisrullen.  

I orden

Lagerbeholdning Vi tilstræber at have de varer på lager, som efterspørges. Hvis det alligevel skulle ske, at vi ikke har varen hjemme, sørger vi for at have den eller en tilsvarende vare hjemme dagen efter. Målet er altid at have mindst 98 % af lægemidlerne hjemme, når de ønskes afhentet (servicegrad) Målte servicegrad er:

Aars xx%

Aalestrup xx%

Fysisk tilgængelighed Gangbesværede bliver ekspederet dér, hvor det passer bedst, hvad enten det er lige udenfor eller indenfor apotekets rammer. Indgangsdøren er placeret i gade niveau og der er plads til at komme rundt inde på apoteket  

I orden

Handikapbetjening Aars Apotek: Der er niveaufriadgang til apoteket og handikapparkering lige foran døren.

Aalestrup Apotek: Der er kørestolsrampe til døren og automatisk døråbning.

 

 

 

I orden

Fejl opstået i forbindelse med receptekspedition Vi tilstræber, at der ikke sker fejl, men når der alligevel sker fejl, bliver de registreret, analyseret og vurderet for at kunne opnå læring samt foretage kvalitetsforbedring. Vores mål er højst 2 fejl pr 10.000 ordinationer, svarende til højst 0,02 % Vores fejl er 0.01 % – heraf ingen alvorlige.

Gælder for begge afdelinger

Fejl i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af doseringskort til dosisdispensering Vi tilstræber, at der ikke sker fejl i forbindelse med udarbejdelsen og ajourføring af doseringskort. En fejl vil blive registreret, analyseret og vurderet på samme vis som en fejl, som beskrevet ovenfor. Vores mål er højst 2 fejl pr år Der er indenfor det sidste   år ikke registreret fejl.

Gælder for begge afdelinger

Aars Apotek, Søndergade 34, 9600 Aars

har filialen

Aalestrup Apotek, Jernbanegade 6, 9620 Aalestrup

Lonnie Skovfoged er apoteker (cvr 37649406). Der er ansat 1 farmaceut, 15 farmakonomer, 4 servicemedarbejdere, 5 chauffører og 1 farmakonomelev.
Udleveringspraksis Apoteket ligger bedre end landgennemsnittet. Det aktuelle tal kan ses på www.apoteket.dk