Farmaceut

Farmaceutuddannelsen er normeret til 5 år, og foregår på Københavns Universitet, hvorefter titlen cand. pharm. opnås.

Farmaceuter forbindes som regel med apoteket, men indenfor de sidste 10 år er det rent faktisk kun knap 15 % af de nyuddannede farmaceuter, som vælger at gøre karriere på apotek. Andre 20 % bliver ansat i det offentlige f.eks. i Lægemiddelstyrelsen, mens størstedelen (ca. 65 %) bliver ansat i industrien (hovedsagelig medicinal- og biotekindustrien). Dette skyldes sandsynligvis, at farmaceuter i kraft af deres uddannelse har en integreret viden inden for kemiske, biologiske og specifikt farmaceutiske fag vedrørende lægemidlers udvikling, fremstilling, kontrol og anvendelse.

Apoteksfarmaceuters ansvarsområder kan være følgende:

  • Kundeekspedition
  • Rådgivning om og brug af lægemidler
  • Uddannelse af farmakonomelever og farmaceutstuderende
  • Receptekspedition
  • Intern og ekstern information

as

Studerende på apoteket
På Aars Apotek kan du også møde farmaceutstuderende. Et seks måneders studieophold på apotek er en del af farmaceutuddannelsen, hvis man senere hen vil arbejde på apotek. Formålet med studieopholdet er, at de studerende skal opnå en viden om apoteksfarmaceutens rolle på apoteket og i lokalsamfundet. Derudover er studieopholdet en mulighed for at afprøve den teoretiske viden, som de studerende har tilegnet sig i den første del af deres studie.

se også